Kontaktai


UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centras

Vytauto g. 2, 89489 Viekšniai, Mažeikių r.

Telefonas: (443) 37 464

UAB Dr.Biržiškos sveikatos centras yra įsikūrę Viekšnių miestelyje, 3 aukštų, 331,9 m² ploto, 1939 metų statybos pastate. Pastatas nuosavybes teise priklauso Mažeikių rajono savivaldybei. Pastatas pagal panaudos sutartį perduotas UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centrui, įstaigos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti ir užtikrinti. 2003 – 2004 metais buvo atliktas kompleksinis pastato remontas, šiuo metu tiek vidaus patalpų, tiek ir išorinė pastato būklė yra gera.

UAB Dr.A.Biržiškos sveikatos centras veikia nuo 2011 m. sausio mėn. 1 dienos. 2012 m. pabaigoje aptarnavo 3613 prisirašiusių draustų pacientų.

Pirminė asmens sveikatos priežiūra – pagrindinė UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centro veikla, todėl įstaiga siekia teikti kompleksines, aukštos kokybės paslaugas visiems savo gyventojams. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti specializuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines) gyventojams. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje ir pacientų namuose.

Įstaiga savo veiklą vykdo vadovaudamasi LR Konstitucija, LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, AB įstatymais, SAM įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus standartais, normatyviniais dokumentais bei medicininės veiklos nuostatais.

Dr.A.Biržiškos sveikatos centras yra uždaroji akcinė bendrovė, nustatyta tvarka gavusi licenciją ir vykdanti sveikatos priežiūros veiklą. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos, išduotos 2010-12-06 Nr. 3342 ir 2010-11-17 Nr.1905 leidžia užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti paslaugas.

Įstaigoje šiuo metu dirba 25 darbuotojai, iš jų trys šeimos gydytojos, dvi odontologės, suaugusių ir priklausomybės ligų psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras, psichologė, akušerė – ginekologė, 7 bendruomenės slaugytojos ,soc.darbuotoja

Gydytojų veikla neapsiriboja vienu gydymo epizodu – paciento sveikata stebima nuolat, todėl ji grindžiama asmeniniais gydytojo ir paciento santykiais, todėl galima teigti, kad bendroji praktika orientuota į pacientą, o ne į ligą. Įstaigos šeimos gydytojas yra pirmasis asmuo, kuriam pacientas išsako savo problemas, kurias gydytojas ir sprendžia savo kompetencijos ribose.

Kadangi pirminės sveikatos priežiūros grandies pagrindinė užduotis yra prevencinė sveikatos veikla, bendruomenės slaugytojų darbas ir jo efektyvumas yra labai svarbus. Slaugytojų darbo efektyvumas įvertinamas aktyvių vizitų pas gyventojus skaičiumi. Jos lanko pacientus namuose, leidžia vaistus, konsultuoja ir nukreipia tolimesnėm konsultacijoms pas šeimos gydytoją. Tolimesnė ligonio gydymo sėkmė priklauso nuo šeimos gydytojo. Jei šeimos gydytoja negali išspręsti ligonio problemų savo kompetencijos ribose, siunčia juos pas kitus specialistus arba hospitalizacijai. Biržiškos sveikatos centro darbuotojai taip pat prižiūri savo pacientus pasibaigus hospitalizacijos laikotarpiui – lanko juos namuose, leidžia vaistus, konsultuoja, iki ligonis pasveiksta. Neįgalieji ir negalintys atvykti į įstaigą pacientai aptarnaujami namuose – pas juos atvykstama automobiliu.

Biržiškos sveikatos namų gydytojai ir bendruomenės slaugytojos rūpinasi ne tik ligoniais, bet ir bendruomene – dalyvauja bendruomenės veikloje, užsiima švietėjiška veikla. Biržiškos sveikatos namų direktorė A.J. Gurauskaitė yra aktyvi vietos bendruomenės narė, visuomeninės organizacijos Biržiškų vardo viekšniškių draugijos primininkė, Viekšnių bendruomenės pirmininko pavaduotoja, organizavusi konferencijas žymiems kraštiečiams atminti, lėšų rinkimą ir paminklo pastatymą prof. Biržiškų atminimui, Viekšnių centrinėje aikštėje, rengia tradicines šventes, rūpinasi krašto tradicijų, papročių, kultūros puoselėjimu.

Įstaiga savo veiklą vykdo vadovaudamasi LR Konstitucija, LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, AB įstatymais, SAM įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus standartais, normatyviniais dokumentais bei medicininės veiklos nuostatais.

Dr.A.Biržiškos sveikatos centras yra uždaroji akcinė bendrovė, nustatyta tvarka gavusi licenciją ir vykdanti sveikatos priežiūros veiklą. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos, išduotos 2010-12-06 Nr. 3342 ir 2010-11-17 Nr.1905 leidžia užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti paslaugas.

Įstaigoje šiuo metu dirba 25 darbuotojai, iš jų trys šeimos gydytojos, dvi odontologės, suaugusių ir priklausomybės ligų psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras, psichologė, akušerė – ginekologė, 7 bendruomenės slaugytojos ,soc.darbuotoja

Gydytojų veikla neapsiriboja vienu gydymo epizodu – paciento sveikata stebima nuolat, todėl ji grindžiama asmeniniais gydytojo ir paciento santykiais, todėl galima teigti, kad bendroji praktika orientuota į pacientą, o ne į ligą. Įstaigos šeimos gydytojas yra pirmasis asmuo, kuriam pacientas išsako savo problemas, kurias gydytojas ir sprendžia savo kompetencijos ribose.

Kadangi pirminės sveikatos priežiūros grandies pagrindinė užduotis yra prevencinė sveikatos veikla, bendruomenės slaugytojų darbas ir jo efektyvumas yra labai svarbus. Slaugytojų darbo efektyvumas įvertinamas aktyvių vizitų pas gyventojus skaičiumi. Jos lanko pacientus namuose, leidžia vaistus, konsultuoja ir nukreipia tolimesnėm konsultacijoms pas šeimos gydytoją. Tolimesnė ligonio gydymo sėkmė priklauso nuo šeimos gydytojo. Jei šeimos gydytoja negali išspręsti ligonio problemų savo kompetencijos ribose, siunčia juos pas kitus specialistus arba hospitalizacijai. Biržiškos sveikatos centro darbuotojai taip pat prižiūri savo pacientus pasibaigus hospitalizacijos laikotarpiui – lanko juos namuose, leidžia vaistus, konsultuoja, iki ligonis pasveiksta. Neįgalieji ir negalintys atvykti į įstaigą pacientai aptarnaujami namuose – pas juos atvykstama automobiliu.

Biržiškos sveikatos namų gydytojai ir bendruomenės slaugytojos rūpinasi ne tik ligoniais, bet ir bendruomene – dalyvauja bendruomenės veikloje, užsiima švietėjiška veikla. Biržiškos sveikatos namų direktorė A.J. Gurauskaitė yra aktyvi vietos bendruomenės narė, visuomeninės organizacijos Biržiškų vardo viekšniškių draugijos primininkė, Viekšnių bendruomenės pirmininko pavaduotoja, organizavusi konferencijas žymiems kraštiečiams atminti, lėšų rinkimą ir paminklo pastatymą prof. Biržiškų atminimui, Viekšnių centrinėje aikštėje, rengia tradicines šventes, rūpinasi krašto tradicijų, papročių, kultūros puoselėjimu.

VšĮ Dr. A. Biržiškos sveikatos namai © 2010 | Interneto svetainės: INFORENA